Happy Farther's Day

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

Thông tin quý khách đồng ý cho nhãn hàng gửi thư khuyến mãi định kỳ sẽ được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba. Quý khách có thể ngưng nhận thư bất kỳ lúc nào bằng cách bỏ theo dõi.