Happy Farther's Day

Chính sách trả đổi hàng

Bạn có thể hoàn trả lại hàng nhận lại 100% tiền đã thanh toán cho đơn hàng hoặc đổi hàng mới nếu:

1/ Sản phẩm bị quá hạn sử dụng.

2/ Sản phẩm không đảm bảo chất lượng vì bị vỡ dập, móp méo và không nguyên bao bì.

3/ Giao hàng quá 5 ngày kể từ lúc mua.

4/ Sản phẩm khi nhận không nguyên tem mác của Công ty nhập khẩu.

 5/ Việc hoàn trả hàng phải bao gồm cả quà tặng của đơn hàng. Quà tặng phải mới nguyên vẹn và được đóng gói cẩn cận khi hoàn trả cùng hàng hóa.