Happy Farther's Day

News

HỎI ĐÁP VỀ DR OATCARE

HỎI ĐÁP VỀ DR OATCARE

DR OATCARE SỮA HẠT BÁN CHẠY SỐ 1 SINGAPORE 
THE BEST FOR YOUR FAMILY
TASTE THE ORIGINAL
  • HCS LÀ LOGO UY TÍN NHẤT CỦA SINGAPORE GIÚP NGƯỜI TIÊU DÙNG NHẬN DIỆN SẢN PHẨM LÀ LỰA CHỌN TỐT CHO SỨC KHỎE DO HEALTH PROMOTION BOARD SINGAPORE CẤP VÀ KIỂM DUYỆT CHẤT LƯỢNG HÀNG NĂM (TỔ CHỨC XÚC TIẾN SỨC KHỎE THUỘC BỘ Y TẾ SINGAPORE)
  • VEGETARIAN SẢN PHẨM THUẦN CHAY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
  • 100% NGUYÊN LIỆU TỪ THỰC VẬT HÀM LƯỢNG CANXI CAO TỪ TẢO BIỂN ĐỎ IRELAND
  • KHÔNG CÓ LACTOSE, PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DỊ ỨNG LACTOSE
  • MẦM LÚA MẠCH NON THU HOẠCH THỜI ĐIỂM VÀNG ĐEM LẠI HƯƠNG VỊ THƠM NGON VỚI HÀM LƯỢNG PROTEIN CAO GIÀU DINH DƯỠNG
  • SỮA HẠT CHẤT LƯỢNG CAO DẠNG BỘT RẤT ĐÚNG XU HƯỚNG TIÊU DÙNG – ĐIỂM MẠNH LÀ SP ĐÃ PHÂN PHỐI TỪ SINGAPORE TỪ 2008 CÓ VỊ TRÍ VỮNG TẠI THI TRƯỜNG TIÊU CHUẨN CAO.